Coaching Creative Companies

privacy statement

Privacyverklaring

Algemeen

Ries Meertens en/of Coaching Creative Companies (hierna: CCC) gevestigd aan Burgemeester Colijnstraat 229 te Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen de website, trainingen en adviesdiensten die CCC beheert of levert.

Contactgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

CCC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Het bankrekeningnummer dat je aan ons hebt verstrekt om een product of dienst van ons af te nemen.

Doel verwerking van persoonsgegevens

CCC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

 • CCC verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

CCC bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om je persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen of om geschillen op te lossen.

Indien je mij wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om je diensten te verlenen, kun je contact met mij opnemen op ries@riesmeertens.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij jouw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.

 • Externe leveranciers van diensten aan CCC, zoals data-verwerkingsleveranciers, web analytics tools, zoals Google of BlueConic. Via mijn website wordt een cookie (zie onder) geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 • Sociale netwerken. Indien je bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens je bezoek aan mijn website, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan jouw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien je dit soort delen van jouw gegevens wenst te voorkomen, meld je dan af op je sociale netwerk voordat je mijn site bezoekt of gebruikt. Ook kun je indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten je hebt en hoe je geschikte privacy-instellingen op jouw behoeften kunt afstemmen.

Andere situaties

We kunnen jouw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

 • Als onderdeel van een verkoop van CCC aan een ander bedrijf.

 • Om de rechten en eigendommen van CCC te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).

 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door CCC en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ries@riesmeertens.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

CCC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Websites van andere partijen

Op websites van de CCC tref je wellicht links aan naar andere websites. CCC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.

Beveiligen van persoonsgegevens

CCC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ries@riesmeertens.com.

Inhoud van e-mails

De informatie in al mijn e-mails is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, dan verzoek ik je het te vernietigen en mij hierover te informeren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming. Ik sta niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van deze e-mail noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Wijzigingen

CCC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring voor het actuele  privacybeleid van CCC. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 maart 2019.